Llinell | Llinyn

Llinell Llinyn

Perfformiad wedi ei goreograffu gan Matteo Marfoglia, lle bu dawnswyr yn dod â gosodwaith Niwl yn fyw drwy greu symudiadau yn ymateb yn ddeinameg i’r cerflunwaith gyda cherddoriaeth gan delynor lle mae llinynnau’r offeryn a’r gosodiad celf yn cael eu cydblethu i greu deuawd syfrdanol.

Mae’r gwaith celf Niwl gan Sébastien Preschoux, yn gerflun edau ar raddfa fawr wedi ei gomisiynu gan Migrations, ac mae’n ymestyn yn dramatig o goeden i goeden ar dir Oriel Ffin y Parc ger Llanrwst.

Coreograffwr: Matteo Marfoglia
Dawnswyr: Angharad Harrop, Angharad Jones
Telyn: Helen Wyn Pari
Artistiaid sain: Alan Chamberlain, Ed Wright
Cysyniad: Marc Rees

Mist (gosodwaith)
Artist : Sébastian Preschoux
Curadur: Karine Décourne, Migrations

Diolch: Ffin Y Parc Gallery, Theatr Clwyd
Lluniau: Keith Morris, Iwan Williams