Ôl-Llywelyn

Roedd pobl yn cyrchu, cloncan, yn mân-weithredu, yn trafod a thynnu lluniau wrth ddilyn Llywelyn ar un o’i deithiau pwysicaf.

Taith o’r sgwâr yn ganol tref Llanrwst at faes yr Eisteddfod, taith i sôn amdan Cymru, Lloegr a Llanrwst. Ymgom ar droed i drafod y byd a’i
bethau. Siwrnai o ddarganfod a rhannu, am hanes a byw a bod.

Pasbort Llanrwst

Performiwr: Eddie Ladd
Cysyniad: Marc Rees
Diolch: Cyngor Tref Llanrwst
Lluniau: Keith Morris, Iwan Williams