Pasbort Llanrwst

Wedi’i ysbrydoli gan hanes Llanrwst a’i hannibyniaeth o Gymru a Lloegr, mae’r dal i i ymddwyn fel gwladwriaeth anibynnol, gyda meddylfryd unigryw. Mae Pasbort Llanrwst yn gwireddu sawl canrif o uchelgais i wneud annibyniaeth Llanrwst yn realiti. Roedd swyddogion pasbort yn cynnig pasbort i bawb sy’n dymuno bod yn ‘Rooster’ ac roedd modd ei dilysu yn y mannau gwirio yn busnesau’r dref.

Yr Hanes
Cyhoeddodd Llywelyn ap Gruffudd, Tywysog Cymru, annibyniaeth i dref Llanrwst yn 1276, mae ‘Bwrdeistref Rydd Llanrwst yn annibynnol o esgobaeth Llanelwy’ ac ym 1947, gwnaeth Cyngor Tref Llanrwst gais i gael sedd ar Gyngor y Cenhedloedd Unedig, ond yn anffodus ni oeddent yn llwyddiannus.

Diolch
Diolch arbennig i bobol a busnesau Llanrwst – does dim byd yn bosib hebddo chi.

Gwaith celf: Chloe Augusta Needham
Delwyddau ychwanegol: Pure Evil, Oliver Norcott
Gwaith celf stampiau: Sophie Scharer, Chloe Augusta Needham, Dominic Chennell, Iwan Williams, Anne Lloyd Cooper, Disgyblion Ysgol Dyffryn Conwy.
Gwisgoedd: Nerys Jones
Cydlynydd: Katie Trent
Cysyniad: Ffiwsar
Diolch: Golygfa Gwydir, Davies Brothers Scaffolding, CL Jones, Menter Iaith Conwy, Ian Jenkins, Cyngor Tref Llanrwst, Pwyllgor Llanast Llanrwst, Ysgol Dyffryn Conwy, Eisteddfod Genedlaethol Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru.
Lluniau: Keith Morris, Iwan Williams