Llif Llywelyn

Daeth Llywelyn yn nôl i Llanrwst yn 2019, yn aros yn y dref am chwe mis cyn symud ymlaen.

Cafodd y ddelwedd eiconig yma o Llywelyn ei greu gan Charles Uzzell Edwards, yr artist stryd sydd yn cael ei adnabod fel Pure Evil, gyda’i symbolau diwylliant pop wedi eu chwistrellu ar draws waliau trefol ac mewn orielau o Sao Paulo i Sydney.

Rydyn ni’n gobeithio gweld Llywelyn eto rhybryd yn y dyfodol.

Artist: Pure Evil
Diolch: Cyngor Tref Llanrwst, MMG Scaffolding, Bwrdeistref Sirol Sir Conwy.
Lluniau: Keith Morris, Iwan Williams