Creu Mewn Gofod Cyhoeddus

Cyd-hwyluso cwrs agored ar-lein enfawr (MOOC) gydag Articulture Wales am greu mewn gofodau cyhoeddus.

Roedd dwy garfan o dros ugain o bobl greadigol sy’n gysylltiedig â Chymru yn archwilio beth yw gofod cyhoeddus? Pam mae artistiaid yn dewis gweithio yn y lleoedd anghonfensiynol hyn? Sut maen nhw’n defnyddio’r lleoedd hyn ledled y byd? Pa fathau o ddeddfwriaeth a nodweddion technegol y mae’n rhaid i weithwyr proffesiynol eu hystyried?

Create in Public Space

Darperir y cwrs gan FAI-AR, sy’n darparu gwybodaeth a gofodau i artistiaid a pherfformwyr sydd yn dewis gweithio mewn trefi, dinasoedd, tirweddau a gofodau a rennir i hyrwyddo arfer da proffesiynol a’u cefnogi yn eu hymdrechion artistig.