Adolygu Dyffryn Dyfodol

Gwahoddwyd pobl greadigol i gael golwg ar yr hyn da ni wedi bod yn wneud gyda prosiect Dyffryn Dyfodol, gan eu gwahodd i neidio mewn i’n ffolderi prosiect a ffeiliau llawn gwybodaeth, cynlluniau, posibiliadau a dogfennaeth. A cynnig iddyn nhw ymateb ym mha bynnag ffordd y dymunent, gyda rhyddid creadigol a heb gyfyngiadau. Dyma beth ddaeth i’r amlwg!

Trwy’r alwad yma, yn dilyn archwiliad creadigol peilot gyda Esyllt Angharad Lewis, penodwyd chwe person creadigol i fod yn ‘Adolygwyr Prosiect’ (yn nhrefn yr wyddor):

  • Alice Briggs
  • Gweni Llwyd
  • Jo Munton
  • Mary Ocana
  • Jane Parry McFarland
  • Eira (Irina) Richards

Penodwyd tri arall i fod yn ‘Adolygwyr Elfen’, i archwilio un elfen penodol o’r prosiect:

  • Anastacia Ackers
  • Lin Cummins
  • Kristian Evans

Mae llafur eu gwaith i’w weld isod, gyda ffilmiau, delweddau neu ddogfennau testun y gellir eu lawrlwytho.

Diolch yn fawr iawn am y sgyrsiau ac archwiliadau cyfoethog ar y cŷd, ac am greu rhai gwaith arbennig 🙂

Alice Briggs

Gweni Llwyd

Jo Munton

Mary Ocana

Jane Parry McFarland

Eira (Irina) Richards

Anastacia Ackers

Lin Cummins

Kristian Evans