£200 am eich syniad

Oes ganddo chi syniad o fudd i gymuned yn Dyffryn Conwy? Da ni’n cynnig £200 a chefnogaeth i wireddu eich […]

Pobl creadigol iaith Gymraeg

Rydym yn chwilio am ymarferwyr creadigol Cymraeg eu hiaith i weithio gyda ni yn Sioe Wledig Llanrwst ar Ddydd Sadwrn […]

Rhannu lluniau Conwy wledig

Bu inni estyn gwahoddiad i bobl gyflwyno un llun o le oedd yn bwysig iddyn nhw yng nghefn gwlad Conwy. […]

Dyffryn Dyfodol

Mae Dyffryn Dyfodol yn archwilio ffyrdd o gydweithio â chymunedau yng nghefn gwlad Conwy i wneud pethau yn well. Byddwn […]

Pobol Creadigol – wedi cau

Fersiwn sain o’r testun: Rydym yn chwilio am ymarferwyr creadigol i weithio gyda ni a chymunedau Conwy wledig mewn ffyrdd […]

Yn Y Golau

Yn Y Golau

Cynhyrchiad Vertical Dance Kate Lawrence (VDKL) o brosiect ddechreuodd yn 2016 fel rhan o raglen Synthesis Pontio yn dod â […]

Creu Mewn Gofod Cyhoeddus

Cyd-hwyluso cwrs agored ar-lein enfawr (MOOC) gydag Articulture Wales am greu mewn gofodau cyhoeddus. Roedd dwy garfan o dros ugain […]

Mae’r Wal yn_

Cydweithrediad rhwng trigolion ystâd dai Tre Cwm a’r artist preswyl Kristin Luke, gan ddatblygu gwaith celf ar gyfer prif wal […]

Cape Town

Taith i ymchwilo mannau cyhoeddus posib ar gyfer perfformiadau cymunedol fel rhan o Ysgol Ddawns Naratif Marinella Senatore yn Cape […]

Arwydd Llanrwst

Arwydd Llanrwst

Ar gyfer ymweliad Eisteddfod Genedlaethol Cymru i Llanrwst yn 2019, roeddan ni eisiau sicrhau nad oedd neb yn mynd ar […]